Новости сайта

Формат обучения в режиме онлайн

by Mikhail Sabyanin -
Picture of Teachers

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе Алматы формат обучения в университете проводится в режиме онлайн.


Алматы қаласындағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты университеттегі оқыту форматы онлайн режимінде өтеді.

Деканат

Важно: Переход образовательных учреждений РК в доменную зону edu.kz

by Mikhail Sabyanin -
Picture of Teachers

Құрметті студенттер, оқытушылар және қызметкерлер!
Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінің edu.kz домендік аймағына ауысуына байланысты демалыс күндері сенбі күнінен бастап 2021 жылы 13 ақпан сағ 16:00-ден дүйсенбі күні 15 ақпан сағат 7:00-ге дейін техникалық жұмыстар жасау үшін dl.iitu.edu.kz порталын жабу жоспарланып отыр.
Порталдың жаңа мекен-жайы: dl.iitu.edu.kz. Сонымен қатар оffice.com (Teams, Outlook, Stream және т.б.) порталына кіру мен электрондық пошта мекенжайлары біріктіріліп, синхрондалады. Логин және электрондық пошта келесідей болады: Сіздің_ID@iitu.edu.kz.
dl.iitu.edu.kz, office.com (Teams, Outlook, Stream және т.б.), campus.iitu.edu.kz және басқа да қызметтерге кіру үшін сіз бірыңғай құпия сөзді қолдануыңыз керек. Құпия сөздер университеттің жергілікті доменімен синхрондалады. Оқытушылар мен қызметкерлерге университет ғимаратындағы жергілікті компьютерлерге кіру үшін қазіргі құпия сөздерді барлық жоғарыда аталған қызметтерге кіру үшін де қолданасыздар. Студенттер үшін бұл Campus-қа кіру үшін қолданылатын құпия сөздер.
Құпия сөзді өз бетімен өзгерту үшін барлық студенттерден, оқытушылардан және қызметкерлерден office.com порталындағы профильдеріңізден барлық қажетті ақпараттарды тексеруді сұраймыз: ұялы телефон нөмірі және жеке электрондық пошта мекен-жайы.
Құпия сөзді қалпына келтіру үшін деректерді қалай тексеруге және толықтыруға болатындығы туралы қосымша ақпаратты нұсқаулықтан қараңыз.

 

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
В связи с переходом образовательных учреждений РК в доменную зону edu.kz планируется в выходные с 16 00 часов субботы 13 февраля 2021 г. до 7 00 понедельника 15 февраля 2021 г. отключение портала dl.iitu.edu.kz для проведения технических работ.
Новый адрес портала: dl.iitu.edu.kz. Также будут объединены и синхронизированы логины и почтовые адреса на портале office.com (Teams, Outlook, Stream итд). Логин и e-mail будут иметь следующий вид: Ваш_ID@iitu.edu.kz.
Для входа на dl.iitu.edu.kz, office.com (Teams, Outlook, Stream итд), campus.iitu.edu.kz и все другие сервисы необходимо использовать единый пароль. Пароли будут синхронизированы с локальным доменом университета. Используйте для входа на все вышеперечисленные сервисы ваши текущие пароли, которые для преподавателей и сотрудников установлены для входа на локальные компьютеры в здании университета. Для студентов это те же самые пароли, которые используются для входа в Campus.
Для самостоятельной смены пароля просим всех студентов, преподавателей и сотрудников проверить в ваших профилях на портале office.com наличие всей необходимой информации для восстановления паролей: мобильный номер телефона и личный адрес электронной почты.
Подробнее как проверить и дополнить данные для восстановления паролей смотрите в приложенной инструкции.

 

Dear students, teachers and staff!
In connection with the transition of educational institutions of the Republic of Kazakhstan to the edu.kz domain zone, it is planned to shut down the dl.iitu.edu.kz portal for technical work on the weekend from 16:00 Saturday, February 13, 2021 to 7:00 Monday, February 15, 2021.
New address of the portal: dl.iitu.edu.kz. Logins and email addresses on the office.com portal (Teams, Outlook, Stream, etc.) will also be combined and synchronized. Login and e-mail will look as follows: Your_ID@iitu.edu.kz.
To enter to the dl.iitu.edu.kz, office.com (Teams, Outlook, Stream, etc.), campus.iitu.edu.kz and all other services, you must use a single password. Passwords will be synchronized with the local domain of the university. Use your current passwords to log in to all of the above services, which are set for teachers and staff to log on to local computers in the university building. For students, these are the same passwords used to log into Campus.
To change the password by yourself, we ask all students, teachers and staff to check in your profiles on the office.com portal that you have all the necessary information to recover passwords: a mobile phone number and a personal email address.
See the attached instructions about how to check and supplement data for password recovery for more information.

Бесплатный доступ к онлайн-курсам от Института инженеров электротехники и электроники

by Mikhail Sabyanin -
Picture of Teachers

Уважаемые ППС, магистранты и докторанты PhD! 

Рады проинформировать Вас, что есть возможность пройти 5 образовательных курсов от IEEE. 

 Бесплатный доступ к  онлайн-курсам  от Института инженеров электротехники и электроники. 

 До 30 апреля  2021 года наш университет имеет доступ к 5 новейшим курсам: 

  

1.         Enterprise Blockchain for the Internet of Things 

            https://ieeexplore.ieee.org/courses/details/EDP553 

2.         Intelligent Control of Connected and Automated Vehicles 

            https://ieeexplore.ieee.org/courses/details/EDP533 

3.         Values by Design in Algorithmic Era         

            https://ieeexplore.ieee.org/courses/details/EDP498 

4.         The Digitized Grid 

             https://ieeexplore.ieee.org/courses/details/EDP546 

5.         Transparency and Accountability for Robots and Artificial Intelligence Systems 

            https://ieeexplore.ieee.org/courses/details/EDP525 

   

Инструкция для получения доступа к курсам: 

  

1. Пожалуйста, заполните форму для регистрации: 

https://innovate.ieee.org/access-select-ieee-elearning-library-courses-free/?LT=LG_WB_Innovate_CU_eLearning_Library_New_Course_Programs 

2. На указанный вами мейл, вы получите логин и пароль. 

3.Пожалуйста, посетите  https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

4. Введите в окошке «Institutional Sign in» ваш персональный логин и пароль. 

5.Пройдите по ссылке, чтобы  увидеть к чему у вас есть доступ: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/accessinfo 

Для получения дополнительной информации о доступе электронного обучения IEEE можете обращаться по тел.: 8-747-1586923  Жанна Амангельдиевна. 

Апрельская серия вебинаров WebofScience в 2021 году

by Mikhail Sabyanin -
Picture of Teachers

Уважаемые ППС,магистранты и докторанты PhD! 

Приглашаем Вас на апрельскую серию вебинаров WebofScience в 2021 году. 

Вся информация об участии в вебинарах указана на сайте clarivate.com/ru/webinars 

Страница регистрации http://clrvt.ru/webinars/

 

Все семинары бесплатны и проводятся на русском языке. Продолжительность каждого семинара составляет, как правило, 1 час. Сертификаты рассылаются в течение 3-4 недель после окончания всех вебинаров месяца.

 

Расписание вебинаров, апрель 2021: 

 

Серия «Как подготовить публикацию для международного научного журнала» 

 

Вебинары этой серии проводит Валерия Курмакаева.

1. Основные требования к публикациям в международных журналах

– 12 апреля, понедельник 08:00 (мск)

– 13 апреля, вторник 14:00 (мск)

– 14 апреля, среда 11:00 (мск)

2. Подготовка публикации: организация и редактура текста, работа редактора

– 12 апреля, понедельник 11:00 (мск)

– 13 апреля, вторник 08:00 (мск)

– 14 апреля, среда 14:00 (мск)

3. Возможности EndNote для работы с библиографией

– 12 апреля, понедельник 14:00 (мск)

– 13 апреля, вторник 11:00 (мск)

– 14 апреля, среда 08:00 (мск)

 

Серия: Базовые возможности ресурсов Clarivate для научной деятельности

 

Вебинары этой серии проводит Ирина Тихонкова, к.б.н.

1. Web of Science Core Collection: классическийиновыйинтерфейсы

– 19 апреля, понедельник 08:00 (мск)

– 20 апреля, вторник 11:00 (мск)

– 23 апреля, пятница 14:00 (мск)

2. Журналы: хорошие, плохие и хищнические

– 19 апреля, понедельник 11:00 (мск)

– 20 апреля, вторник 14:00 (мск)

– 23 апреля, пятница 08:00 (мск)

3. Возможности и функции авторских профилей ученого

– 19 апреля, понедельник 14:00 (мск)

– 20 апреля, вторник 08:00 (мск)

– 23 апреля, пятница 11:00 (мск)

 

Серия: Научная аналитика: Web of Science и InCites

 

Вебинары этой серии проводит Варвара Соседова

1. Дополнительные возможности поиска и анализа информации на платформе Web of Science

– 27 апреля, вторник 07:00 (мск)

– 28 апреля, среда 14:00 (мск)

– 29 апреля, четверг 10:00 (мск)

2. Обзор аналитического инструмента InCites: оценка стран, фондов, организаций

– 27 апреля, вторник 10:00 (мск)

– 28 апреля, среда 07:00 (мск)

– 29 апреля, четверг 14:00 (мск)

3. Анализ публикационной активности организации в Web of Science и InCites

– 27 апреля, вторник 14:00 (мск)

– 28 апреля, среда 10:00 (мск)

– 29 апреля, четверг 07:00 (мск)

 

Список преподавателей, проверяющих качество английского языка дипломных проектов

by Mikhail Sabyanin -
Picture of Teachers

Уважаемые студенты выпускных курсов!
Просим ознакомиться со списком преподавателей, проверяющих качество английского языка дипломных проектов. В таблице указаны электронные адреса преподавателей. Последний срок подачи дипломных проектов 03.05.2021. По всем вопросам обращаться к администратору кафедры языков: r.makambetova@iitu.edu.kz

Кафедра Языков

Серия вебинаров WebofScience

by Mikhail Sabyanin -
Picture of Teachers

Уважаемые ППС,магистранты и докторанты PhD! 

Приглашаем Вас на мартовскую серию вебинаров  WebofScience в 2021 году. 
Вся информация об участии в вебинарах указана на
 сайте clarivate.com/ru/webinars 

Расписание, март 2021: 

Серия «Основные навыки работы с WebofScience в новом интерфейсе» 

Вебинары этой серии проводят Варвара Соседова и Валерия Курмакаева. 

1. NewWoS: основной поиск, новые функции и новые возможности: 

 

     – 16 марта, вторник 07:00 (мск) - Варвара Соседова 

     – 17 марта, среда 14:00 (мск) - Варвара Соседова 

     – 18 марта, четверг 10:00 (мск) - Валерия Курмакаева 

      >> Общая страница регистрации 

 

 

2. Журналы в WebofScience: как выбирать и оценивать: 

     – 16 марта, вторник 10:00 (мск) - все вебинары Варвара Соседова 

     – 17 марта, среда 07:00 (мск) 

     – 18 марта, четверг 14:00 (мск) 

      >> Общая страница регистрации 

 

 

3. Как найти работы автора в новой WebofScience и оценить его публикационную активность: 

     – 16 марта, вторник 14:00 (мск) - все вебинары Варвара Соседова 

     – 17 марта, среда 10:00 (мск) 

     – 18 марта, четверг 07:00 (мск) 

     >> Общая страница регистрации 

  

Серия «Научная аналитика: WebofScience и InCites» 

Вебинары этой серии проводят Павел Касьянов и Варвара Соседова. 

1. Beamplots - новый стандарт статистики цитирования: 

    – 23 марта, вторник 10:00 (мск) - все вебинары Павел Касьянов 

     – 23 марта, вторник 12:00 (мск) 

     – 23 марта, вторник 14:00 (мск) 

    >> Общая страница регистрации 

 

 

2. Создание и редактирование профилей организаций в WebofScience: 

     – 24 марта, среда 10:00 (мск) - все вебинары Павел Касьянов 

     – 24 марта, среда 12:00 (мск) 

     – 24 марта, среда 14:00 (мск) 

    >> Общая страница регистрации 

 

 

3. Дополнительные возможности поиска и анализа информации на платформе WebofScience: 

     – 25 марта, четверг 07:00 (мск) - все вебинары Варвара Соседова 

     – 25 марта, четверг 10:00 (мск) 

     – 25 марта, четверг 14:00 (мск) 

     >> Общая страница регистрации 

  

Серия «Как подготовить публикацию для международного научного журнала» 

Вебинары этой серии проводит Валерия Курмакаева. 

1. Основные требования к публикациям в международных журналах: 

     – 29 марта, понедельник 08:00 (мск) 

     – 30 марта, вторник 14:00 (мск) 

     – 31 марта, среда 11:00 (мск) 

     >> Общая страница регистрации 

 

 

2. Подготовка побликации: организация и редактура текста, работа редактора: 

     – 29 марта, понедельник 11:00 (мск) 

     – 30 марта, вторник 08:00 (мск) 

     – 31 марта, среда 14:00 (мск) 

     >> Общая страница регистрации 

 

3. Возможности EndNote для работы с библиографией: 

     – 29 марта, понедельник 14:00 (мск) 

     – 30 марта, вторник 11:00 (мск) 

     – 31 марта, среда 08:00 (мск) 

     >> Общая страница регистрации 

 

 

 

Библиотека МУИТ

 

 

Объявление о проведении конкурса на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам на 2021-2023 годы

by Mikhail Sabyanin -
Picture of Teachers

Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее - МОН РК) объявляет о проведении конкурса на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам на 2021-2023 годы по приоритетным направлениям развития науки:

Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, экология; Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технология, безопасные изделия и конструкции; Научные исследования в области естественных наук; Наука о жизни и здоровье; Энергетика и машиностроение; Информационные, коммуникационные и космические технологии; Исследования в области социальных и гуманитарных наук; Национальная безопасность и оборона и специализированным научным направлениям согласно Конкурсной документации.

Конкурсная документация размещена на сайте МОН РК (https://www.gov.kz/memleket/entities/edu) и на сайте Комитета науки (https://www.gov.kz/memleket/entities/sc). Ответственное лицо, осуществляющее разъяснения по конкурсной документации и оформлению заявки - Койшыгулова Лаура, телефон8 (7172) 74-24-68, по финансовым вопросам – Калдекенова Замзагуль Далабаевна, телефон -8 (7172) 74-27-64, по юридическим вопросам – Можанова Альбина 8 (7172) 74-24-67. Call center – 1450.

Время работы: пн. - пт., 9:00 – 18:30 час., обед 13:00 – 14:30 час.

Call center по работе с информационной системой АО «НЦГНТЭ» (is.ncste.kz) для регистрации заявок и получения ИРН: 8-727-355-50-01 (внутр. 210, 216, 217, 218, 219, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236).

Время работы: пн. - пт., 9:00 – 18:30 час, обед 13:00 – 14:30 час.

Конкурсные заявки подаются в Комитет науки МОН РК в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью научного руководителя программы и заявителя, через информационную систему АО «НЦГНТЭ» по ссылке: https://is.ncste.kz. Начало приема заявок – с 4 марта 2021 года.

Окончательный срок представления заявок – 17 апреля 2021 года (включительно).

Конкурсная документация на программно-целевое финансирование по научным, научно-техническим программам на 2021-2023 годы.

Смешанный формат обучения для студентов первого курса (бакалавриат)

by Mikhail Sabyanin -
Picture of Teachers

Уважаемые студенты!

Доводим до вашего сведения о том, что с 5 апреля 2021 года формат обучения для студентов первого курса бакалавриата переводится на смешанный формат. Лекционные занятия будут проводиться в режиме онлайн, а другие виды занятий – в режиме оффлайн.

А также для студентов четвертого курса государственный экзамен, защита дипломных проектов и консультация научного руководителя выпускного курса (бакалавриат 4-го курса) будут проводиться в формате оффлайн.

Формат обучения студентов второго и третьего курсов бакалавриата остается в дистанционном формате (в режиме онлайн).

 

Құрметті студенттер!

2021 жылдың 5 сәуірінен бастап бакалавриаттың бірінші курс студенттеріне арналған оқыту форматы аралас форматқа көшірілетінін хабарлаймыз. Дәрістер онлайн режимінде, ал сабақтың басқа түрлері оффлайн режимінде өтеді.

Төртінші курс студенттері үшін мемлекеттік емтихан, дипломдық жобаларды қорғау және бітіруші курс (бакалавриаттың 4 курсы) жетекшісінің консультациясы оффлайн режимінде өтеді.

Бакалавриаттың екінші және үшінші курс студенттерін оқыту форматы қашықтықтан (онлайн) қалыпта қалады.

Деканат

Older topics...